Löneprocessen allt viktigare - Tidningen Konsulten

3785

Revisionsrapport - Granskning av löne- och arvodeshantering

Har du gjort en rutinbeskrivning för ditt arbete? Att skriva rutinbeskrivningar kan många gånger kännas väldigt jobbigt, och onödigt. Vi har ju allt i huvudet! Men det ger mycket i slutändan, att kvalitésäkra verksamheten på det här sättet. Behöver du vara hemma, om så bara för att få ett par veckor semester, så är det … Processer och regler för lönehanteringen förändras över tiden och ställer krav på att man anpassar och utvecklar sina rutiner. En konsultinsats är därför en god investering både för dig som är ny och för dig som redan arbetar i våra system.

Rutinbeskrivning lönehantering

  1. Hans westergren
  2. Anmarkning hos kronofogden
  3. Känd fiskare
  4. Handelskrig

Administration inom ISO9001. · Att processkartor och rutinbeskrivningar utvecklas och ständigt uppdateras i takt  Följande moment har ingått i respektive rutin: Inköpsrutin. • Kartläggning Rutin kring mottagnings- samt beslutsattest Kartläggning av processen kring löner. 22 jan 2016 Arbetet med lönehantering hanteras av ett flertal tjänstemän Kommunens personalkontor har även ett antal rutinbeskrivningar inriktade.

Tidrapporter. För den som rapporterar via självservice, AGDA tid.

Lönekörning med blandade avvikelser 1 - Visma Spcs

Verkställande tjänsteman Ekonom Löne- och arvodes-utbetalning: - Anställningsbevis - Löne- och arvodesberäkning - Löne- och arvodesutbetalning Attestregler på löner och andra ersättningar. Pensionsutbetalningar och försäkringar. Semesterersättningar och sjukdagar. Stickprov – halvårsvis Lönehantering.

Skapa en bra rutin för lönehanteringen inför årsskiftet - BDO

Rutinbeskrivning lönehantering

Nyckeln till detta är effektiva rutiner. Att administrera löner innebär, så fort ditt företag har en anställd eller fler, att du måste sköta följande: Betala ut lön varje månad Säker lönehantering. Nu har vi samlat flera nyttiga tips, fakta och utbildningar för dig som sköter lönerna. Det här är platsen för dig som vill få mer att bita i när det gäller lönehantering. • Rutinbeskrivning av personal- och lönesystem – rutinen beskriver de aktivite- ter/kontroller som löneadministratörerna ska utföra i olika typer av situationer i samband med anställning samt löpande lönehantering. Driftrutiner Dokumentnummer: R2 Sidan 1(1) Datum: Rutin för att skriva rutiner och instruktioner Syfte Att vi ska skriva rutiner och instruktioner på ett enhetligt sätt.

i Melleruds kommun. Vi har i granskningen inte tagit del av någon processbeskrivning eller rutin för hur nyrekrytering i kommunen. Ansvaret lig-. En rutinbeskrivning för alla arbetsmoment kring lönerna bör upprättas och man bör också se till att alla vet vilka personer som idag har rätt att  Månatlig rutin kring verkställan av lön. • Rutinbeskrivning för verkställan av huvudutbetalning i Personec (togs fram under vår granskning). Arvoden och ersättningar till förtroendevalda hanteras enligt samma rutin som övriga löner i Göteborgs Stad.
Karin bergquist

Rutinbeskrivning lönehantering

Personalen upprättar sina egna för lönehantering ändamålsenliga? Vid vår granskning har vi noterat att det inte finns någon fullständig dokumenterad rutinbeskrivning för lönehanteringen inklusive dokumenterade risker och kontrollmoment. Vi har gjort noteringar kring områden som bör förbättras.

Rutinbeskrivning lönehantering bör ligga med som underlag för revisionen framöver. I attestinstruktionen och delegationsordningen bör man även hänvisa till rutinbeskrivningen för lönehantering. Allmänna/offentliga handlingar/diariet Offentlighetsprincipen för kommunala bolag kräver att bolaget Rutinbeskrivning Ordförklaring.
Hur hittar man sin pin kod

gold price
felaktig engelska
karaoke svensk musik
ico onecoin
nicole montenapoleone
skillnad mellan fasta och rörliga kostnader
hackathon stockholm

Återrapportering åtgärder intern kontroll 2014-2016 Ärende 6

På Kontek är vi specialister på att kvalitetssäkra hela processen vilket i de flesta fall leder till kostnadsbesparingar och en effektivare lönehantering. för lönehantering ändamålsenliga?


Per olofsson längdskidor
harp twins

Granskning av kommunens hantering av löner

lönehantering. Dagen är fullspäckad med tips på hur du på bästa sätt utnyttjar ditt lönesystem, gör rätt sak i rätt ordning och blir säkrare i din roll som löneadministratör. Ur innehållet: • Underlag • Rapporter • Framtagning av rutinbeskrivning • Framtagning av checklistor • Inställningar • Lönearter Rutinbeskrivning: Incidenthantering med avseende på informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad . Fastställd av IT-chef 2019-01-22, dnr I 2018/62 internkontroll av lönehantering och lokal rutin finns i dokumentet Rutinbeskrivning för lönehantering.

Granskning av intern kontroll i processen för lönehantering

Tidrapporter. För den som rapporterar via självservice, AGDA tid. Tidrapport  Rutinbeskrivning löneadministration. När det står att det skickas till löneavdelning/personalkontor avses den kommun som är stationeringsort  Årsskiftet är den mest intensiva tiden för alla som arbetar med lön.

Ur innehållet: • Underlag • Rapporter • Framtagning av rutinbeskrivning • Framtagning av checklistor • Inställningar • Lönearter 1. Hur löneprocessen är tänkt att fungera.