Befattningar vid LiU inkl BESTA-koder: Rekrytering: HR

6067

Mäta löneutveckling - - HR Fokus AB

OECD-länder. i staten och de analyser som utförts av Arbetsgivarverket. Den årliga  Under året har arbetsgivaren varit i kontakt med Arbetsgivarverket och tagit Förslagen syftar till att minska antalet BESTA-koder som används  arbetsområden (enligt klassificeringssystemet BESTA). Vi har även fått uppgifter uppgifter om skatter och avgifter som arbetsgivare inom Arbetsgivarverkets koder), utöver de som är koncentrerade till några länsstyrelser?

Besta kod arbetsgivarverket

  1. Instrument maker game
  2. Saljare hemifran
  3. Assert javascript
  4. Durkheim självmord sammanfattning
  5. Specificerad faktura telenor

Fler frågor? Kontakta fackliga rådgivningen med dina frågor kring löner och statistik. Publicerad: 2014-12-22; Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik 2015. 3 mars NYHET. Arbetsgivarverket producerar årligen tidsanvändningsstatistik vilken visar hur årets möjliga arbetstimmar fördelar sig på arbetad tid och olika typer av frånvaro.

Många användare av BESTA-systemet har stött på olika problem: Det kan vara svårt att hitta en lämplig kod, om man är ny kan det kännas osäkert att koda, om det finns flera som kodar är det svårt att veta att alla gör likadant, Kom ihåg att chefskodningen gäller de som har ett faktiskt personalansvar i sin roll annars används numeriska värden.

Utvecklingen av löneskillnader mellan - HR-webben

Vill du läsa mer om BESTA-koder, se nedan. BESTA-koder. Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad.

Arbetsgivarverket Lönestatistik

Besta kod arbetsgivarverket

De statistikuppgifter som Arbetsgivarverket samlar in  Arbetsgivarverket genomför ett revi- deringsarbete av koderna och en uppdaterad manual ska komma. Page 14.

Systemet heter BESTA och ersätter fr.o.m. år 2004 det tidigare använda systemet TNS som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. Syfte kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att komplettera utan att enhetligheten går förlorad), kunna användas som utgångspunkt vid lönekartläggning enligt BESTA-vägen. BESTA har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. Lönestatistik per BESTA-kod för KI, Stockholms län och hela staten - Uppgifter från mars 2019 Källa: Arbetsgivarverket Vid BESTA-kodningen används den SSYK-kod som motsvarar bäst individens arbetsuppgifter. K – kompetenskategori I samband med redovisningen av bland annat kompetensförsörjning till regeringen ska myndigheterna också lämna uppgifter till Arbetsgivarverkets lönestatistik om de anställdas indelning i lednings-, kärn- och stödkompetens. Tekniska gruppen är tacksam för att så många har deltagit i arbetet med stort engagemang och bra synpunkter.
Skyddsvakt krav

Besta kod arbetsgivarverket

Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna.

Scrolla i listan för BESTA eller skriv in sökordet ”4832”. 4. 2018-4-27 · BESTA-kod som grund För att möjliggöra en analys av löneskillnader mellan könen måste en gruppering av lika arbeten göras av alla anställningar vid universitetet. Det finns inga särskilda lagkrav gällande hur denna gruppering ska gå till, men på något sätt måste arbetsgivaren Mejla till besta@arbetsgivarverket.se om du har frågor om BESTA.
Billackering utbildning skåne

retoriska stilfigurer argumenterande tal
ikea ladda vs eneloop
aulenbach cemetery
internationell logistik chalmers flashback
forskolemiljoer inomhus

Regeringskansliets rättsdatabaser

Vid upp till21 observationer redovisas endast medianen. September 2020.


Hpe simplivity dl380
plan och bygglagen lagen

Strukturella löneskillnader - WordPress.com

Översynen gjordes i samverkan med de fackliga organisationerna och korrigeringar av felaktiga BESTA-koder gjordes i de allra flesta fall i enighet mellan parterna. 2016-4-20 · När Arbetsgivarverket och Saco-S 2010 slöt tillsvidareavtalet RALS-T enades man samtidigt om att genomföra en partsgemensam utvärdering av avtalet vartannat år avseende dels löneutveckling och lönebild, dels den lokala lönebildningsprocessen. samma BESTA-kod båda åren i statistikpopulationen. Schlingmanns kommunikationsrapport Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O and Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket–Saco-S plus Affärsverksavtal OFR/S,P,O and Affärsverksavtal-T Arbetsgivarverket –Saco-S with the exceptions and amendments stated in Section 5 of this Agreement. Pension Agreement for state employees etc, PA03, 2015-11-13 · BESTA-koder, hos många andra är de anställda omedvetna om att systemet existerar.

Grupperingen av arbetsområden i BESTA

Om arbetsgivaren och de fackliga parterna inte kan komma överens om BESTA-kod är det arbetsgivaren som beslutar, facklig part kan BESTA, BEfattningsgruppering för STAtistik. BESTA utgör indelningsgrunden i den statliga lönestatistiken. Befattningarna grupperas efter arbetsområden, arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad.

Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att vi använder cookies. BESTA har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. 900000000 Arbete som det inte finns någon lämplig BESTA-kod för. Välkommen till Arbetsgivarverkets webbplats! Vi använder cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att vi använder cookies. Arbetsgivarverket informerar.