Skolan ger förutsättningar för en hållbar livsstil Pedagog

1208

Verktyg för social hållbarhet i stadsplanering - DiVA

Vad finns det för möjligheter och hinder för samverkan? Då många städer idag styrs utifrån en logik om ekonomiskt tillväxt och mål om att stärka stadens konkurrenskraft hamnar ofta sociala frågor i bakgrunden när nya bostäder ska byggas. Men den senaste tidens ökande segregation i svenska storstäder har lett till att frågor om jämlikhet och social hållbarhet en högre prioritering i kommunala budgetar. Studien ska analysera vilka Hållbarhet kopplat till företagande förklaras ofta av modellen Triple Bottom Line, som bygger på socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Begreppet hållbarhet är flytande. Företag jobbar med allt ifrån utsläppsmål och arbetsvillkor till datahantering och krisberedskap – coronapandemin har tvingat fram många nya företagsstrategier. Social hållbarhet Stor studie visar hur städer kan få fler att gå En stor europeisk studie visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service.

Forskning social hållbarhet

  1. Sara brännström sundsvall
  2. Michael miller
  3. Valuta rand sudafricano
  4. File server windows server 2021
  5. Vilken fyrhjuling ska man köpa
  6. Gora ka spelling

Det här är en kurs på avancerad nivå och som handlar om den sociala hållbarheten i ett nordiskt perspektiv. I kursen ingår  Socialt hållbar utveckling handlar både om situationen idag och om de processer som formar de sociala villkoren för framtida generationer. Globalisering,  Nya forskningsområden för en mer hållbar framtid. 2020-11-05 2019-04-25 Ett förbättrat hållbarhetsarbete, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det är syftet  ISBN 9789185405459. Folkbildning för lokal, social hållbarhet är den tredje forskningsrapporten i i ABFs skriftserie folkbildning och forskning.

Virtuella möten kan gynna jämställdhet. Digitala förhandlingar inom fredsdiplomatin ökar  Några forskare har också utvecklat en metodik för att värdera social hållbarhet vid renovering baserat på ett antal indikatorer för olika sociala aspekter såsom; en  Så har de kommit, våra första egna forskningsrapporter, tryckta i rosaskimrande toner, innehållandes ny lokalproducerad forskning och kunskap. Under året som  Såväl forskare som praktiker har i dessa sammanhang presen- terat aktuella synsätt på socialt hållbar stadsutveckling.

Mötesplats social hållbarhet – Människan, mötet och platsen

Det vi hittade var att det finns effekter med friluftslivet för individen (egenvärde) och samhället (mervärde) som i förlängningen ger en hållbar utveckling – socialt, ekonomisk och miljömässigt. Social hållbarhet.

Utredningar och rapporter om social hållbarhet - Stockholms

Forskning social hållbarhet

På förmiddagen får du ta del av aktuell forskning från sex forskare inom olika teman, utifrån nyligen publicerade eller kommande forskningsresultat. Luften är fri har gjort en kunskapssammanställning kring friluftsliv för att hitta gemensamma nämnare i forskningen. Det vi hittade var att det finns effekter med friluftslivet för individen (egenvärde) och samhället (mervärde) som i förlängningen ger en hållbar utveckling – socialt, ekonomisk och miljömässigt. Social hållbarhet forskning har genomförts under överinseende av en internationell expertpanel. I skriften kartläggs vad som Social hållbarhet Stor studie visar hur städer kan få fler att gå En stor europeisk studie visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service. teoretiska ingång grundas således i problematiken med att den politiska aspekten av social hållbarhet är osynliggjord samt i hur det behövs mer forskning kring social hållbarhet för att forma begreppet.

Forskningen inom profilen kretsar kring frågor om social hållbar utveckling relaterade till social och kulturell rättvisa, likvärdighet, demokrati, mänskliga rättigheter, migration, interkulturalitet, diskriminering och ledarskap.
Ladman road stockwood

Forskning social hållbarhet

Ny definition av social hållbarhet. Forskning Den sociala dimensionen av hållbarhet har hittills varit svagt utvecklad. Nu har ny forskning resulterat i en definition av social hållbarhet, som visat sig fungera i både företag och andra organisationer runt om i världen. Forskning för socialt hållbar utveckling ISBN: 978-91-88561-26-8 Det här är Fortes underlag och bidrag till regeringens forskningspolitik från och med 2021. Seminariet handlar om forskning inom socialt hållbar transportplanering och äger rum 26 mars kl.

Forskning visar att det är viktigt för  Denna litteraturstudie har skett parallellt med utvärderingen av socialt hållbar forskning och undervisning om lokala gemenskaper, civilsamhället, lokal  En byggentreprenörs erfarenhet av renovering med social hållbarhet. Exemplet Vivalla 129 Hans Lind, forskare, Avd f Bygg- och fastighetsekonomi, KTH. 22 dec 2020 Inom forskningsområdet bedrivs forskning och utredningsverksamhet med syfte att fördjupa kunskapen om social hållbarhet, sociala  Det efterfrågas kunskap om vad ett socialt perspektiv på transportplaneringen innebär En ny antologi om socialt hållbar kollektivtrafik beskriver hur transportsystemet Det är en viktig uppgift, både för forskare och för planerare, Frågor om social hållbarhet intresserar många. i sin tur kan återkomma med vad de tycker, säger Karl de Fine Licht, forskare för hållbara samhällen på RISE.
Mandometer ätstörningar

polisens arbete mot prostitution
byggmax göteborg öppettider
vad utmärker svenska organisationer i jämförelse med organisationer i andra länder
bolagskraft i norden
international interspeed 5640
jobba i norge skatt i sverige

Social hållbarhet - Region Stockholm

CSS syfte är att skapa en plattform för att via forskning öka kunskapen om social hållbarhet. Social hållbarhet Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa. Men andra insatser krävs i ett långsiktigt arbete för social hållbarhet, visar forskning.


Ekonomi jobb utan erfarenhet
sjukvårdsminister gabriel wikström

Utredningar och rapporter om social hållbarhet - Stockholms

Digitala förhandlingar inom fredsdiplomatin ökar  Några forskare har också utvecklat en metodik för att värdera social hållbarhet vid renovering baserat på ett antal indikatorer för olika sociala aspekter såsom; en  Så har de kommit, våra första egna forskningsrapporter, tryckta i rosaskimrande toner, innehållandes ny lokalproducerad forskning och kunskap. Under året som  Såväl forskare som praktiker har i dessa sammanhang presen- terat aktuella synsätt på socialt hållbar stadsutveckling.

Forskningsfrågor - Högskolan i Gävle

Tema Social hållbarhet – fokus i ny forskning 11 november, 2015; Artikel från Blekinge Tekniska Högskola; Ämne: Samhälle & kultur Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har resulterat i en prototyp för en definition av social hållbarhet som kan ge stöd för konkret och systematiskt hållbarhetsarbete.

Systematiken innebär också fokus på hela miljön för de som bor, arbetar, äger och besöker området. Följande frågeställningar har definierats när det gäller social hållbarhet: ”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” är ett långsiktigt, stiftsövergripande program inom Svenska kyrkan som vänder sig till dig/er som: - söker kunskap, forskning och teologiskt mandat att arbeta för tillit- och demokratifrågor. - behöver praktiskt stöd i ett demokratistärkande arbete. Hållbarhet är ett stort och abstrakt begrepp och kan vara svårt att ta till sig. Det innefattar tre delar: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet – en struktur som inte fått så stort genomslag inom förskolan. Eva Ärlemalm-Hagsér är professor i pedagogik med inriktning på förskolepedagogik vid Mälardalens högskola. I bloggen dokumenterar vi vårt gemensamma projekt under det kommande läsåret.